Risicomanagement

Ken je de risico’s die de continuïteit van je bedrijfsvoering of de realisatie van plannen kunnen bedreigen ?

Stel je wilt investeren in uitbreiding of vernieuwen. Dat kan je gebouw zijn of je dienstverlening. Waarop moet je dan letten om de continuïteit van je bedrijfsvoering niet in gevaar te laten komen ? Heb je verschillende scenario’s uitgewerkt ? Stel dat het aantal klanten of bezoekers nu tegenvalt. Zijn dan de exploitatiekosten gedekt ? Je zult niet de eerste organisatie zijn die met een tot de verbeelding sprekend plan de mist in gaat. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je bij deze voor de hand liggende vragen stil staat. Maar in de praktijk blijkt keer op keer dat hier niet of nauwelijks aandacht aan wordt besteed. In toenemende mate kijken subsidieverleners, fondsen en andere geldschieters wel naar het risicoprofiel van je plannen en organisatie.

 • NEXTFACTOR adviseert je hoe nieuwe plannen realistisch gerealiseerd kunnen worden zonder dat je bestaansrecht op het spel komt te staan.
 • NEXTFACTOR laat je zien hoe je effectieve beheersmaatregelen kunt nemen.

Risicomanagement bestaat kort en bondig uit vier stappen.

 1. Identity. Identificatie en analyse van mogelijke risico’s is de eerste stap. Immers als je niet weet welke risico’s aanwezig zijn kun je hier ook niet op de juiste wijze op reageren.
 2. Acces. De volgende stap in de beheersing van je risico’s is het verkleinen van de kans dat de gesignaleerde risico’s daadwerkelijk optreden door het implementeren van beheersmaatregelen.
 3. Control. Tussentijdse controles zijn nodig om te weten of de beheersmaatregelen voldoende effectief zijn en de risico’s tot een voor jouw organisatie acceptabel niveau worden verminderd.
 4. Monitor & Review. Als uit controles blijkt dat beheersmaatregelen niet effectief zijn of niet het gewenste resultaat tot gevolg hebben, moet worden bijgestuurd moeten om tot het gewenste resultaat te komen. Voor effectieve bijsturing is het noodzakelijk dat de oorzaak van de geconstateerde tekortkomingen duidelijk is. De oorzaakanalyse is daarbij van belang. Als daaraan onvoldoende aandacht wordt besteed kun je in de val lopen dat je te snel schakelt zonder dat de werkelijke oorzaak wordt weggenomen.
 • NEXTFACTOR analyseert met een verfrissende blik en stelt vragen die gelijk de kern raken.
 • NEXTFACTOR adviseert je over het implementeren van een periodieke risicoanalyse.
 • NEXTFACTOR helpt je het risicomanagement in je organisatie verder te professionaliseren.

Dromen kunnen worden gerealiseerd door gedrevenheid gekoppeld aan een nuchtere analyse. Het voorkomt dat je stil komt te staan en niet meer op tijd kunt wenden.

Zie ook:

 • Compliance: Werkt je organisatie in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving ?
 • Privacy: Voldoet jouw organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ?
 • Governance: Hoe zorg je voor de juiste governance in je organisatie ?