Werkwijze

CONTACT

Werkwijze Contact Adviesgesprek Identificeren Communicatie Intern Afstemming Werk in Uitvoering Evaluatie

Een eerste contact ontstaat tijdens een telefoongesprek of e-mail. We horen graag welke werkwijze je verwacht en vertellen welke werkwijze wij adviseren. Iedere opdrachtgever weet vaak al wat hij wil. Maar niet iedere organisatie weet wat er nodig is. De waarde die NEXTFACTOR toevoegt is het verschil daartussen. Wij brengen deskundigheid, zorgvuldigheid en goede voorbeelden van elders met ons mee.

 

ADVIESGESPREK

We komen graag persoonlijk kennismaken. Daarbij verdiepen wij ons in jouw organisatie en de. We luisteren goed naar wat er speelt in de organisatie en zijn niet bang om prikkelende vragen te stellen. Vanzelfsprekend wordt dit oriënterend gesprek niet in rekening gebracht.

 

WERKWIJZE – IDENTIFICEREN

Samen met jou brengen wij in kaart wat er daadwerkelijk speelt. Vervolgens leggen wij de situatie van nu naast de ideale situatie. We staan stil bij de omgevingsfactoren die een rol spelen en de groepsdynamiek in de organisatie. Met deze wetenschap bespreken we hoe NEXTFACTOR op maat gesneden de organisatie verder kan helpen. Coaching (ook individueel), training, presentaties tot aan het maken van een (bedrijfskundig) rapport. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden die NEXTFACTOR biedt om uiteindelijk te komen tot een gedeelde stip op de horizon. Dan ontstaat een organisatie die impact genereert.

 

VOORSTEL

NEXTFACTOR doet je een voorstel met een plan van aanpak. We brengen in beeld welke investering nodig is om te realiseren dat je organisatie klaar is voor de wereld van morgen.

 

COMMUNICATIE INTERN

Nadat overeenstemming is bereikt over het plan van aanpak en de investering die daarmee is gemoeid helpt NEXTFACTOR je met de juiste communicatie naar de mensen in de organisatie.

 

AFSTEMMING

De consultant van NEXTFACTOR stemt het plan van aanpak af met de organisatie. Eventuele tussentijdse evaluatiemomenten worden afgesproken.

 

WERK IN UITVOERING

Het plan van aanpak wordt uitgevoerd.

 

EVALUATIE

Met betrokken mensen uit de organisatie en eventueel andere stakeholders wordt geïnventariseerd welke impact de inzet van NEXTFACTOR heeft gehad.