Het is buigen of barsten

De wereld verandert exponentieel snel. Voor de één een uitdaging, voor de ander voelt het als een bedreiging. Hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus universiteit beschrijft wat er nu precies aan het veranderen is. Op de site Platform Overheid wordt zijn boek De Kracht van Platformstrategie besproken. Het betoog is: 

‘Doing digital, dat wil zeggen het toepassen van digitale mogelijkheden binnen bestaande structuren en processen, zoals door tal van bestaande organisaties wordt gedaan, zal worden vervangen door being digital. Daarbij zijn zowel de bedrijfsstructuur als het businessmodel volledig gebaseerd op de digitale mogelijkheden. Gemeenten, overheidsinstellingen, de gezondheidszorg, toerisme, banken, horeca, retail en productie, allemaal zullen ze deze ontwikkeling moeten volgen om overeind te blijven’. ‘Het is buigen of barsten’, aldus Molenaar.