Compliance

Werkt je organisatie in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving ?

Gedrag, organisatiecultuur en integriteit vormen in toenemende mate punten van aandacht. De afgelopen jaren worden branches geconfronteerd met toenemende druk vanuit wet- en regelgeving. De praktijk toont met regelmaat aan dat meer regels niet automatisch leidt tot betere naleving. De feilbaarheid van mensen is onvoorspelbaar waardoor de menselijke factor het grootste risico voor compliance vormt. In toenemende mate kijken subsidieverleners, fondsen en andere geldschieters of jij jouw compliance op orde hebt. NEXTFACTOR adviseert over hoe je een cultuur kunt scheppen in een organisatie zodat compliance geen papieren tijger wordt.

Wij analyseren de drempels die toezichthouders, leidinggevenden en medewerkers van organisaties ervaren bij het werken met de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt NEXTFACTOR of de interne- en externe regels niet tegenstrijdig zijn en of ze voldoende bekend zijn in de organisatie.

  • NEXTFACTOR helpt je met het verkrijgen en bijhouden van het benodigde kennisniveau, het ontwikkelen van vaardigheden in communicatie en beïnvloeding van alle betrokkenen.

Wij inventariseren waar je behoefte aan hebt zodat externe toezichthouders vertrouwen krijgen dat de geldende wet- en regelgeving naar behoren door je organisatie wordt nageleefd.

Zie ook:
  • Risicomanagement: Ken je de risico’s die de continuïteit van je bedrijfsvoering of de realisatie van je plannen kunnen bedreigen ?
  • Privacy: Voldoet jouw organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ?
  • Governance: Hoe zorg je voor de juiste governance in je organisatie ?