Missie | Visie | Strategie van NEXTFACTOR

Missie NEXTFACTOR

NEXTFACTOR helpt mensen en organisaties in hun kracht te komen waardoor ze in staat zijn optimaal te presteren en aansluiten bij de rikketik van een samenleving die steeds dynamischer en complexer wordt in een wereld die exponentieel snel verandert. Uit een missie komt een visie voort.

Visie NEXTFACTOR
 • NEXTFACTOR ziet dat de samenleving complexer wordt door nieuwe technologische mogelijkheden die zorgen dat mensen andere behoeften krijgen en zich op een andere wijze gaan organiseren. De wereld verandert exponentieel snel doordat techniek steeds goedkoper en daardoor betaalbaar wordt voor grote groepen mensen. We leven bovendien in een tijdsgewricht waarin producten steeds meer worden vervangen door diensten. Daarnaast is waarneembaar dat zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal machtsassen verschuiven en daardoor indringende (noodzakelijke) veranderingen op gang brengen. We groeien organisch naar samenleving 3.0. NEXTFACTOR wil zich als netwerk organisatie adviesbureau in de voorhoede van deze maatschappelijke beweging positioneren.
 • NEXTFACTOR wil door het aanbieden van onderscheidend en betaalbaar organisatie advies zorgen dat mensen en organisaties zich daadwerkelijk geholpen voelen bij het formuleren van de juiste strategie voor het genereren van optimale impact in de nabije toekomst.
 • NEXTFACTOR zorgt voor een plan van aanpak dat in de praktijk van alledag voor mensen en organisaties haalbaar is en dat zodanig onderscheidend en van meerwaarde is voor hun klanten/afnemers van diensten/bezoekers dat de organisatie in staat is toekomstbestendig succesvol te opereren in de markten waarin zij actief zijn.
 • NEXTFACTOR stelt mensen en organisaties in staat te leren denken en handelen vanuit: ‘ een oplossing van mijn vraagstuk moet voldoen aan de volgende criteria…’. en dus niet vanuit: ‘ dit is de enige oplossing ! ‘
 • NEXTFACTOR wil permanent de dienstverlening innoveren en aanpassen aan de vraag van de klanten. Stilstaan is geen optie. De tijd dat management theorieën in beton zijn gegoten ligt achter ons. Nieuwe inzichten en nieuwe toegevoegde waarde gedreven verdienmodellen ontstaan in een wereld die in sneltreinvaart verandert.

Uit de missie en visie komt een strategie voort.

Strategie NEXTFACTOR
 • NEXTFACTOR ziet in de praktijk dat organisaties die geloven dat een succesvolle geschiedenis hen beschermt tegen de technologische en maatschappelijke veranderingen uit koers raken. Ais mensen en organisaties niet op tijd wenden kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Ons organisatie adviesbureau heeft het vermogen om met inzet van de juiste expertise mensen en organisaties daadwerkelijk verder te helpen met antwoorden op vragen waarvoor zij staan in een samenleving die zij steeds complexer en dynamischer zien worden in een wereld die exponentieel snel verandert.
 • NEXTFACTOR wil een zodanig onderscheidend organisatie adviesbureau zijn dat mensen en organisaties de meerwaarde bij de inzet van NEXTFACTOR daadwerkelijk voelen en terugzien in hun resultaten.
 • NEXTFACTOR geeft op maat gesneden en navolgbaar advies, coachingstrajecten of workshops vanuit de wetenschap dat ieder mens en iedere organisatie anders is en een ander DNA heeft. Bedrijfs- en organisatiekundige modellen worden ingezet als tool om thema’s te objectiveren maar bepalen niet enkel het eindresultaat. Nieuwgierigheid voor wat mensen en organisaties drijft zorgt dat de menselijke maat in de dienstverlening van NEXTFACTOR een belangrijke factor is.
 • NEXTFACTOR vindt een Leven Lang Leren belangrijk. Leren is iets anders dan onderwijs. Onderwezen worden betekent dat je maar moet aannemen dat wat wordt beweerd ook klopt. Leren komt vanuit jezelf. Je wilt weten hoe het zit. Je wilt je verdiepen. Dan heb je de juiste drijfveer om jezelf te verrijken en daardoor ook je organisatie.
 • NEXTFACTOR verleent diensten voor een onderscheidende prijs ten opzichte van organisatie adviesbureaus die meer kosten in rekening brengen omdat bij hen de overhead zwaarder drukt op de rekening die zij klanten in rekening brengt.
 • NEXTFACTOR bereikt bovenstaande door de inzet van ervaren gecertificeerde professionals die in netwerkverband met elkaar samenwerken waardoor mensen en organisaties weten dat ze de juiste expertise in huis halen die hen daadwerkelijk verder helpt.
 • NEXTFACTOR wil een betrouwbare en hoogwaardige partner zijn voor de afnemers van de diensten die ons organisatie adviesbureau levert.

 

Ben jij die zelfstandige professional die we zoeken ?

Als jij de filosofie en missie onderschrijft van NEXTFACTOR en je de juiste expertise, vaardigheden en persoonlijkheid denkt te hebben om mee vorm te kunnen geven aan onze strategie, vul dan ons kennismakingsformulier in. Schrijf in maximaal 400 woorden wat jij aan toegevoegde waarde kunt leveren aan onze onderneming. Martin Fröberg neemt dan contact met je op voor een gesprek en aanvullende informatie. Het is handig om eventuele links zoals je LinkedIn profiel mee te sturen.