Ken je Klant, je Medewerkers en je Leveranciers (Customer Due Diligence)

Ken jij je klanten en medewerkers en met welke organisaties jullie zaken doen ?

Customer Due Diligence (CDD) is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Van steeds meer organisaties wordt verwacht dat zij hun klanten en leveranciers kennen. CCD is gestart in de financiële wereld. Tegenwoordig wordt ook in toenemende mate in andere sectoren en branches verwacht dat jij weet met wie je activiteiten ontplooit. De afgelopen jaren zijn veiligheid en zorgvuldigheid steeds belangrijker geworden. Fraude moet voorkomen worden. Customer Due Diligence is dus een manier om erachter te komen wat het doel is van de mensen waarmee je zaken doet.

  • NEXTFACTOR adviseert hoe je in jouw organisatie een integere bedrijfsvoering kunt waarborgen.
  • NEXTFACTOR analyseert specifieke integriteitsrisico’s (corruptie, fraude, valsheid in geschrifte).

Ken je Klanten en je leveranciers. Dat wordt steeds belangrijker om een zorgvuldige en integere bedrijfsvoering te garanderen. Dat verlangen ook subsidieverleners, fondsen en andere geldschieters van je bij hun afwegingen. NEXTFACTOR adviseert over wat nodig is voor jouw organisatie en helpt je met het implementeren daarvan.

Zie ook:
  • Risicomanagement: Ken je de risico’s die de continuïteit van je bedrijfsvoering of de realisatie van je plannen kunnen bedreigen ?
  • Compliance: Werkt je organisatie in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving ?
  • Privacy: Voldoet jouw organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ?
  • Governance: Hoe zorg je voor de juiste governance in je organisatie ?