Kabinet beraadt zich op wijze van organisatie en financiering van de lokale omroep

Uit het regeerakkoord; Meer geld naar onderzoeksjournalistiek, Lokaal nieuws belangrijkMedia

Het regeerakkoord wil investeren in onderzoeksjournalistiek als waakhond van de democratie. Er dreigen geen nieuwe bezuinigingen bij de lokale, regionale en landelijke publieke omroep. Wel is tussen de regels door te lezen dat de positie van de regionale omroepen en de lokale omroepen zal worden herijkt. Het woord streekgebonden omroepen staat er niet, maar het lijkt erop dat het nieuwe kabinet daar op wil inzetten.

Hieronder lees je integraal dat deel van het regeerakkoord dat ingaat op de Media.

“De uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Daar willen we aan bijdragen in de komende jaren.

  • De komende periode werken we aan voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt bevorderd. Een voorbeeld daarvan is de realisatie van regiovensters op de kanalen van de NPO in de komende kabinetsperiode.
  • De afgelopen periode is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen regionale omroepen door de vorming van de Regionale Publieke Omroep (RPO). Op lokaal niveau worden steeds meer streekomroepen gevormd. Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen.
  • Daarnaast trekt het kabinet geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek. Deze vorm van journalistiek staat onder druk, maar is van vitaal belang voor de controlerende taak die de journalistiek heeft. Daarbij acht het kabinet de interne ombudsfunctie van groot belang.
  • Persvrijheid staat in steeds meer landen onder druk. Nederland blijft zich inspannen om bedreigde journalisten in het buitenland te beschermen.”