Governance Mens & Omgeving

Hoe zorg je voor de juiste governance bij organisaties in Mens & Omgeving ?

Je kent het wel. Er zijn statuten, er is een reglement dat ooit is opgesteld, maar niemand die ze leest. Totdat de nood aan de man is. Bij problemen komen ze ineens op tafel. Niet zelden blijkt dan dat de statuten zich niet meer verhouden met de huidige realiteit of dat een directie/bestuursreglement niet meer adequaat weerspiegelt hoe er nu in de praktijk wordt gewerkt.

Iedereen in de sector weet dat je de goverance van je organisatie goed op orde moet hebben. Het is tegenwoordig een belangrijk issue voor subsidieverleners en investeerders. De controle daarop maakt onderdeel van evaluaties en visitaties. Maar hoe zorg je dit soort zaken goed op orde hebt ?

 

  • NEXTFACTOR helpt je met het opstellen van de juiste statuten die voldoen aan de Gouvernance Code Cultuur en die ANBI en CbF waardig zijn.
  • NEXTFACTOR helpt je met het opstellen van een goed directie/bestuursreglement.

De wereld om ons heen verandert snel en de complexiteit in de samenleving neemt toe. We verwachten steeds meer van toezichthouders en we stellen daardoor hogere eisen dan vroeger. We maken meer regels, maar regels op zich zijn niet voldoende. Zo blijkt in de weerbarstige praktijk.

Nog steeds zijn er ontsporingen, ook in de sector die zich bezig houdt met Mens & Omgeving. De focus op governance neemt toe en stakeholders willen niet zelden ook direct toegang hebben tot mensen die deel uitmaken van de Raad van Toezicht. De juiste attitude is van cruciaal belang in deze tijd waarin iedere uitglijder een organisatie onderuit kan trekken.

  • NEXTFACTOR helpt je met voorbeeld cases tijdens trainingssessies hoe je op de juiste wijze kunt handelen als er iets speelt.
  • NEXTFACTOR adviseert hoe je met het opzetten van een goede cyclus de zelfreflectie op het functioneren van de Raad van Toezicht kunt verankeren. Zaken als risico-analyse, informatie management, onderlinge omgang met elkaar, goedkeuren jaar- en meerjaren begroting, jaarrekening en jaarverslag komen hierbij aan de orde.
  • NEXTFACTOR helpt je met het opstellen van de juiste profielen voor de leden van de Raad van Toezicht.

De Information Sharing Paradox die veelal voor onzekerheid zorgt in de relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder/directeur:

“Als je niet alles kunt delen met iedereen en je kunt niet iedereen elke dag iets vragen, hoe kun je dan essentiële informatie krijgen ?”

Dit blijkt in de blijkt in de praktijk een belangrijke thema. Het gaat dus om:

“Need to know” of  “Tell me when I need to know”.

NEXTFACTOR adviseert over de juiste governance in je maatschappelijke organisatie. Je komt dan met elkaar niet voor onverwachte verassingen te staan.

Check ook:

  • Risicomanagement: Ken je de risico’s die de continuïteit van je bedrijfsvoering of de realisatie van je plannen kunnen bedreigen ?
  • Compliance: Werkt je organisatie in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving ?
  • Privacy: Voldoet jouw organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ?
  • Ken je klant en medewerkers (Customer Due Diligence): Weet je wie je klanten en medewerkers zijn en met wie jouw organisatie zaken doet ?

Zet de volgende stap

Mens & Omgeving || Mens & Cultuur || Mens & Media || Mens & Organisatie

NEXTFACTOR

neem vrijblijvend contact op als je klaar bent om te wenden