Vrijetijdseconomie

De Vrijetijdseconomie is booming maar hoe zorg je dat de je succelvol wordt ?

Dwars tegen de crisis in is de vrijetijdseconomie wereldwijd maar ook in Nederland sterk gegroeid. Een kwalitatief goede vrijetijdsbesteding is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een goed leef-, werk- en vestigingsklimaat. De vrijetijdseconomie is belangrijk voor Nederland. Deze zorgt voor groeikracht van cultuur, economie en arbeidsmarkt.

Vrije tijd wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Het geeft mensen tijd en ruimte voor reflectie, ontspanning, gemeenschapsbeleving, verbeelding en mogelijkheden om nieuwe energie op te doen. De een zoekt rust van de natuur en het landschap op. Terwijl iemand anders juist de de dynamiek van een festival opzoekt. Maar ook een bezoek aan een museum of een speciaal event in een natuurgebied vallen onder vrijetijdseconomie naast opgaan in een virtuele reality of visuele fantasie.

  • NEXTFACTOR brengt navolgbaar en toepasbaar in beeld hoe je door co-creatie en co-productie een regio onderscheidend kunt positioneren met als doel het aantal bezoekers naar je streek of (culturele) instelling te optimaliseren.

De definitie van Vrijetijdseconomie:

De vrijetijdseconomie betreft de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding van mensen, zowel binnenshuis als buitenshuis, zowel binnen de eigen woonomgeving als daarbuiten, met inbegrip van verblijf, vervoer en toeleveranciers.

Prof. Dr. ir. J.T. Mommaas

De vrijetijdseconomie levert een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en beleidsdoelen, zoals op het gebied van cultuur, erfgoed, natuur, landschap, leefbaarheid, zorgeconomie, sport en economische topsectoren zoals creatieve industrie en agrofood.

  • NEXTFACTOR adviseert je hoe de klassieke infrastructuur van vrijetijd en toerisme kunt verbinden met de verblijfskwaliteit van (historische) buitengebied en steden.

Vanuit economisch perspectief zijn drie onderdelen belangrijk:

  1. De vrijetijdsbestedingen binnen- en/of buitenhuis, door inwoners van een bepaalde regio of door bezoekers aan de regio
  2. De cross-overs van markten waar de vrijetijdseconomie schakelt met andere economische sectoren, zoals de maakindustrie, de landbouw, de zorg et cetera.
  3. De producerende vrijetijdsbedrijven in de regio met hun toeleveranciers en distributeurs.

De vrijetijdseconomie levert een wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de bestedingen. De vrijetijdssector biedt kansen voor werkgelegenheid van specifieke doelgroepen, zoals jongeren, mensen met een migratie achtergrond en laag- tot middelbaar opgeleiden.

Door robotisering en vergaande automatisering met de inzet van Artificiële Intelligentie en Deep Learning verdwijnen functies. De vrijetijdseconomie is bij uitstek geschikt om als banenmotor te dienen. Vrijetijdseconomie vraagt immers om hostmanship. Mensen een beleving willen bieden. Mensen willen ontroeren, beroeren en vervoeren. Mensen willen verbazen, enthousiasmeren, verrassen. Dat is mensenwerk. Voor iedere regio in Nederland liggen hier grote kansen. NEXTFACTOR brengt deze met de opdrachtgever(s) in beeld.

  • NEXTFACTOR beschrijft samen met de opdrachtgever toekomstscenario’s en werkt deze uit tot realistische plannen van aanpak om maximaal maatschappelijk en economisch rendement te realiseren.
  • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel de instelling die in de vrijetijdseconomie opereert aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.

Nederland is een compact land met een grote diversiteit van soorten landschap en culturen die snel zijn te bereiken. Iedere regio heeft een eigenheid en heeft daardoor onderscheidende waarde. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat er niet of nauwelijks wordt nagedacht hoe de ene instelling de ander kan faciliteren en vice versa. In ketens denken en handelen om daardoor traffic van het juiste publiek te optimaliseren is nog geen usance. NEXTFACTOR zorgt dat je op tijd wendt en daardoor klaar bent voor een toekomst waarin mensen wereldwijd steeds welvarender worden en graag willen recreëren.

Lees in Mens & Cultuur Nieuws hoe je door inzet van de nieuwste technieken je impact kunt optimaliseren en andere interessante trends die van belang zijn voor jouw branche.