Van 275 lokale omroepen naar 77 streekgebonden omroepen

De lokale omroepen zijn in de praktijk niet de luis in de pels geworden in de gemeenten waarin zij werken. Een vitale lokale democratie staat en valt bij onderzoekende en kritische journalistiek. Het ontbrak aan geld en menskracht om hieraan daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven.

De OLON  heeft samen met de NLPO en VNG voorgesteld om het aantal lokaal omroepen terug te brengen door ze met elkaar te laten fuseren. Hieruit komen 77 streekgebonden omroepen voort. Hierdoor wordt voldaan aan het uitgangspunt dat is beschreven in het convenant Lokaal Toereikend Media Aanbod.

In Brabant gaan ze voortvarend aan de gang. In West-Brabant zo schrijft RTVM, gaan lokale omroepen daadwerkelijk fuseren en worden één streekomroep. Dat moet zorgen voor een adequate nieuwsvoorziening. Van belang omdat veel uitgeverijen zijn gestopt met het uitgeven van een lokale kranten. Regionale publieke omroepen zijn daarnaast niet zodanig geëquipeerd dat zij in de lokale haarvezels aanwezig kunnen zijn zodat zij het gat tussen landelijk en lokaal relevant nieuws kunnen vullen. Aan de streekgebonden omroepen de belangrijke taak om dat wel voor elkaar te krijgen.