Theaters

Hoe kun je als theater meerwaarde bieden voor de veeleisende consument ?

Theaterbezoek staat bij de meeste podia onder druk. Mensen hebben veel keuze gekregen in een avondje uit. Festivals, kroegen met aansprekende artiesten en nieuwe media zijn voorbeelden van hoe jouw potentiële bezoekers op een andere wijze vorm geven aan hun behoefte om in aanraking te komen met podiumkunsten.

Als klein theater heb je vaak last van een naburig groot theater waar de grote namen komen. Subsidies staan sterk onder druk. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is niet meer de realiteit. Hoe kun jij je meerwaarde bewijzen en weer meer bezoekers trekken ? Deze vraag zal bij menig theater leven.

  • NEXTFACTOR heeft het vermogen om met een frisse, ondernemende, associatieve en visionaire blik naast een gevoel voor urgentie om samen met betrokken partners je theater daadwerkelijk door te ontwikkelen tot een tot de verbeelding sprekende hotspot voor iedere inwoner in je dorp, stad of regio.
  • NEXTFACTOR helpt je met het (door) ontwikkelen van de  juiste hostmanship instelling zodat je bezoekers zich thuis voelen in je theater.

Theaters hebben net als andere spelers in de culturele sector te maken met teruglopende subsidies. De eigen verdiencapaciteit moet toenemen. Maar hoe doe je dat ?

  • NEXTFACTOR adviseert je over het optimaliseren van je horeca en andere inkomsten.
  • NEXTFACTOR analyseert je aanbod en maakt een plan van aanpak hoe je door de juiste programmering meer bezoekers kunt trekken.

Optimaliseren strategie Theaters

Je ontkomt als theater niet aan marktgericht werken. Het aangaan van (strategische) allianties hoort daarbij, naast het aanboren van nieuwe financieringsbronnen en optimaliseren van opbrengsten. NEXTFACTOR voelt zich als een vis in het water op het snijvlak van publiek-privaat.

  • NEXTFACTOR adviseert je op het terrein van strategische marketing met inzet van onder meer social media om tot beoogde resultaten te komen.

Theaters zijn er niet enkel voor de voorstelling. Het zijn locaties voor ontmoeting, verdieping en bovenal beleving. Daarvoor moet je betekenisvol zijn en iets toevoegen aan alles wat met één klik achter de computer ook te zien of te horen is. Je moet jouw (potentiële) publiek kennen en weten wat er in de gemeenschap speelt om als theater ook onderscheidend en daardoor van groot belang te zijn voor je (potentiële) publiek.

  • NEXTFACTOR maakt een businessplan waarin recht wordt gedaan aan de talenten die vrijwilligers inbrengen en je de juiste focus krijgt om impact te genereren bij je (potentiële) publiek.
  • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel het theater aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.

Governance Theaters

Overheden en financierders stellen steeds hogere eisen aan culturele instellingen als theaters. Ook op het terrein van de goverance (Governance Code Cultuur). Je krijgt ook niet meer vanzelfsprekend een ANBI status of CbF keurmerk (erkend fondsenwerver).

  • NEXTFACTOR helpt je governance op orde te krijgen.

Wordt een hotspot

Door de juiste setting te creëren wordt je theater een échte belevingsplek voor alle mensen. Denken van buiten naar binnen is daarbij essentieel. Een theater is optima forma een plek waar reuring is en zowel de bezoekers als de podiumkunstenaars zich thuis voelen. Een hotspot waarvan mensen een gevoel van urgentie krijgen: ‘daar wil ik naar toe’. Met het kittelen van alle zintuigen kun je het verschil maken. Dan heb je impact op de omgeving waarin je theater opereert.

Lees in Mens & Cultuur Nieuws hoe je door inzet van de nieuwste technieken je impact als theater kunt optimaliseren en andere interessante trends die van belang zijn voor jouw organisatie.