Regionale Media

Hoe trek je als regionale media voldoende publiek die jouw content wil zien, horen of lezen en financiële middelen aan ?

De publieke regionale omroepen zijn sterk in beweging. Er ontstaan clusters van omroepen waarin wordt samengewerkt op de niet inhoudelijk gedreven afdelingen: de backoffice. Daarnaast ontstaan naast de regionale omroepen ook 77 streekgebonden omroepen die de plaats in gaan nemen van 275 lokale omroepen. Het provinciale, regionale en lokale media landschap gaat razendsnel veranderen. Het zal een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat het publiek op maat gesneden op de hoogte wordt gehouden van relevante informatie met als doel dat iedereen kan weten wat er regionaal en lokaal speelt.

De nieuwe mediawet maakt het mogelijk dat publieke en private media organisatie kunnen samenwerken. Dit geeft de mogelijkheid om verschraling van goede regionale journalistiek tegen te gaan. Maar hoe pak je dat aan ? Welke mogelijkheden zijn er ? Samen met je media-organisatie brengt NEXTFACTOR in beeld welke oplossingen er zijn.

Provinciale publieke omroepen en andere regionale media organisaties zien dat de financiering van onderscheidende journalistiek in gedrang komt door teruggang van inkomsten en terugloop van kijkers, luisteraars en bezoekers aan wie de content wordt aangeboden. Daarnaast is de vraag hoe de regionale omroepen zich gaan verhouden tot de nieuw te vormen 77 streekomroepen die voortkomen uit de circa 275 lokale omroepen.

Jouw publiek is tegenwoordig in staat om met een smartphone zelf live beelden verslag te doen van een gebeurtenis: User Generated News. 

  • NEXTFACTOR helpt regionale omroepen met zowel inhoudelijke als strategische analyses. Op basis daarvan worden verschillende scenario’s uitgewerkt met als doel het bereik van je media organisatie te vergroten en daardoor een solide financiële fundament te krijgen.
  • NEXTFACTOR staat je bij met het vormgeven van inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan jouw regionale omroep  weer in het hart van de samenleving komt te staan met goede relevante ( journalistieke ) content.
  • NEXTFACTOR kan intermediair zijn tussen de regionale omroepen en de te vormen streekgebonden omroepen en andere belanghebbenden in de regio.
  • NEXTFACTOR brengt in beeld welke allianties je succesvol kunt aangaan en hoe je deze daadwerkelijk werkbaar vorm kunt geven.
  • NEXTFACTOR adviseert hoe het tij is te keren om als regionale media organisatie toekomstbestendig relevant te zijn in een tijd waarin User Generated News de maat lijkt te worden.
  • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel je mediaorganisatie aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.