Musea

Hoe kun je meer (herhaal) bezoekers genereren en de inkomsten optimaliseren ?

Het zijn thema’s waarvan menig museumdirecteur wakker van ligt. Een museum is meer dan een gebouw en een collectie. We leven in een belevingsmaatschappij. Het verlangen naar onderdompeling en intense ervaringen en reuring blijft toenemen. Tegelijkertijd is ook een verandering zichtbaar. De totale ervaringsbehoefte is niet alleen zaligmakend meer. Interactie en verbinding worden van steeds groter belang voor musea. Daarin kun je als museum jezelf in onderscheiden. Thuis op de bank kunnen potentiële bezoekers vaak meer informatie vinden via hun tablet of smartphone dan tijdens een museumbezoek.

Mensen willen niet alleen passief informatie tot zich nemen, maar iets ervaren, er écht deel van uitmaken. Doel is een gevoel van urgentie te creëren op basis waarvan het publiek jouw museum steeds weer wil zien en meemaken. Met steeds weer nieuwe verhalen en wisselende thema’s kun je bezoekers verleiden.

NEXTFACTOR heeft alle kennis en ervaring in huis je daarbij te adviseren.

 • Wij kunnen je begeleiden om tot een goed inkomsten- en verdienmodel te komen.
 • Wij kunnen je helpen de juiste risico analyse te maken
 • Wij ontwikkelen graag een strategisch marketing plan
 • Wij helpen je een fondsenwerving actie op te zetten,
 • Wij kunnen een integraal hostmanship programma ontwikkelen
 • Wij helpen je graag in het behartigen van je belangen bij de verschillende stakeholders
 • Wij denken met je mee om onderscheidende exposities of tentoonstellingen te maken die het publiek verleiden, ontroeren, beroeren en vervoeren.

De museumwereld in Nederland is sterk in beweging. Bezuinigingen hebben een flinke wissel getrokken op de organisaties. De Museumjaarkaart is een doorslaand succes, maar heeft ook invloed op de inkomsten van je museum. Het percentage van de toegangsprijs dat een museum terugkrijgt van de Museumjaarkaart wordt steeds lager. De eigen verdiencapaciteit van musea wordt vergroot door de verkoop van artikelen in de museumwinkel en horeca. In de praktijk blijkt dat deze inkomsten lang niet altijd de teruggang in exploitatiesubsidies van de landelijke en plaatselijke overheden dekken.

Er wordt vaak een beroep gedaan om de het cultureel ondernemerschap te optimaliseren. Voor de meeste musea is dat geen sinecure. Nederland heeft met achthonderd musea de grootste museumdichtheid ter wereld, maar de meeste mensen kennen alleen de grote instellingen. Kleinere musea –vooral buiten de randstad – dreigen het onderspit te delven. Veelal draaien deze musea op een gedreven maar vergrijsde groep vrijwilligers.

Vrijwilligers horen tegenwoordig bij de vaste collectie van musea. Zij hebben vaak veel kennis in huis en zijn gedreven om voor hun museum het verschil te maken. Tegelijkertijd is het van belang om de groep vrijwilligers goed te begeleiden en continu te verjongen om continuïteit te borgen.

 • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel het museum aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.
 • NEXTFACTOR helpt je om een toekomstbestendige strategie te ontwikkelen en cultureel ondernemerschap daadwerkelijk vorm te geven.

Overheden en financierders stellen steeds hogere eisen aan musea. Ook op het terrein van de goverance (Governance Code Cultuur). Daarnaast krijg je niet meer vanzelfsprekend een ANBI status of CbF keurmerk (erkend fondsenwerver).

 • NEXTFACTOR helpt je governance op orde te krijgen.

Musea hebben niet alleen waarde voor de bezoekers maar kunnen ook economische impact hebben op de omgeving. Een museum heeft dus meer dan een culturele en maatschappelijke waarde. Slechts weinig musea realiseren zich dat.

 • NEXTFACTOR brengt je economische impact in kaart en geeft aan hoe je dit kunt optimaliseren.
 • NEXTFACTOR heeft het vermogen samen met de medewerkers een onderscheidend plan van aanpak te maken. Dit wordt omgezet in concrete acties. Hierdoor kan het museum op de juiste wijze worden gepositioneerd.

Lees in Mens & Cultuur Nieuws hoe je door inzet van de nieuwste technieken je impact als museum kunt optimaliseren en andere interessante trends die van belang zijn voor de museumwereld.