Lokale media

Hoe fuseer je en transformeer je van lokale naar een streekgebonden omroep ?

Lokale omroepen gaan fuseren. Vanuit de circa 275 omroepen moeten uiteindelijk 77 streekgebonden omroepen ontstaan. Hiermee wordt meer menskracht en financiële middelen gegenereerd om adequaat de lokale nieuwsvoorziening op Radio, Televisie en Nieuwe Media vorm te geven. Een grote operatie die het medialandschap in Nederland zal veranderen. Zowel de lokale omroepen als de gemeenten waarin zij werkzaam zijn (die verplicht zijn lokale omroepen te subsidiëren) krijgen hiermee te maken. Hoe doorloop je dit proces optimaal met elkaar ?

De transformatie van het lokale medialandschap is in gang gezet door de OLON, de branche vereniging van lokale omroepen, de NLPO die het overkoepelend orgaan gaat worden van de 77 streekgebonden omroepen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De bedoeling is dat door deze veranderingen de lokale omroepen kunnen voldoen aan Lokaal Toereikend Media Aanbod. Voor alle lokalen omroepen is dit een majeure operatie. Verschillende werkwijzen worden samengebracht en gaan een nieuw geheel vormen.

Lokale media organisaties met vaak verschillende culturen en denkwijzen gaan in elkaar worden geschoven met als doel om echt de lokale Luis in de Pels te worden van de lokale samenleving en politiek. Van streekgebonden omroepen wordt verwacht dat zij zodanig impact krijgen dat publiek geïnteresseerd in relevant lokaal nieuws daadwerkelijk afstemmen op deze nieuw media organisaties. Maar er is eerst nog veel werk aan de winkel. Verschillende inzichten over wat de juiste programma’s en inhoudelijke benaderingen is zullen met elkaar moeten worden verenigd.

Niet iedere lokale omroep is op zowel radio als en televisie en nieuwe media actief. En dat is wel noodzakelijk om te voldoen aan Lokaal Toereikend Media Aanbod en daardoor in aanmerking te komen voor subsidie. Lokale omroepen bestaan voor een groot deel uit gedreven vrijwilligers met daarnaast een vaak kleine staf van betaalde medewerkers.

Door de omvorming van lokale naar streekgebonden omroepen ontstaat er veel dynamiek. NEXTFACTOR heeft alle expertise in huis om lokale omroepen te begeleiden bij deze grote transformatie: van inhoudelijk meedenken tot het omvormen van verschillende entiteiten tot één onafhankelijke media-organisatie.

  • NEXTFACTOR adviseert en coacht lokale omroepen bij het transformatie proces.
  • NEXTFACTOR helpt lokale omroepen met zowel inhoudelijke als strategische analyses. Op basis daarvan worden verschillende scenario’s uitgewerkt met als doel het bereik van je media organisatie te vergroten en daardoor een solide financiële fundament te krijgen.
  • NEXTFACTOR brengt in beeld welke allianties je succesvol kunt aangaan en hoe je deze daadwerkelijk werkbaar vorm kunt geven zonder dat de onafhankelijkheid in het geding komt.
  • NEXTFACTOR helpt lokale omroepen op maat gesneden vorm te geven aan redactie- en directiestatuten die voldoen aan de gestelde eisen van onafhankelijkheid.
  • NEXTFACTOR begeleidt redacties bij het bepalen van een inhoudelijke koers.
  • NEXTFACTOR biedt zijn diensten aan als intermediair tussen allen betrokken partijen
  • NEXTFACTOR geeft advies hoe de nieuwe streekgebonden omroepen zich kunnen verhouden met de Regionale Publieke Omroepen.
  • NEXTFACTOR begeleidt je lokale en later streekgebonden omroep bij het implementeren van een goed vrijwilligersbeleid op basis van de 6B strategie (bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen).
  • NEXTFACTOR adviseert hoe je met relatief eenvoudige apparatuur die goedkoop is toch optimaal resultaat kunt behalen.
  • NEXTFACTOR helpt streekgebonden omroepen om aan de verwachtingen te voldoen en zo snel als mogelijk is in de lucht te zijn.