Hoe besteden gemeenten hun geld aan cultuur ?

Zo’n zestig procent van de cultuursubsidies in ons land wordt opgebracht door gemeenten. En verreweg het grootste deel van hun budgetten voor de kunsten is bestemd voor ‘stenen cultuurinstellingen’, zoals musea, bibliotheken, centra voor amateurkunsten, schouwburgen en andere podia. Cultuurmarketing vergeleek de cultuurbestedingen in de vier grootste Brabantse gemeenten – Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg – met drie steden van vergelijkbare grootte buiten Noord-Brabant: Arnhem, Nijmegen en Haarlem. Gemiddeld besteden de zeven onderzochte gemeenten ruim 22 miljoen per jaar aan cultuur, drie procent van hun totale begroting. Dat is 122 euro per inwoner aan cultuur.
Lees hier de bevindingen van Cultuurmarketing.