Filmtheaters

Hoe kun je als filmhuis succesvol onderscheidend zijn van commerciële bioscopen ?

De samenleving en de rol die cultuur daarin speelt verandert in razend tempo. Dat vraagt om een nieuwe benaderingswijze. We leven in een tijd waarin je als filmtheater jouw meerwaarde alleen kunt bewijzen als je laat zien dat je weet wat jouw stakeholders daadwerkelijk van je vragen en je al die belangen op de juiste wijze in balans kunt brengen met andere maatschappelijke ontwikkelingen. NEXTFACTOR noemt dat de rikketik van de samenleving kunnen lezen.

Filmhuizen hebben net als andere spelers in de culturele sector te maken met teruglopende subsidies. De eigen verdiencapaciteit moet toenemen. Maar hoe doe je dat ?NEXTFACTOR heeft het vermogen om met een frisse, ondernemende, associatieve en visionaire blik naast een gevoel voor urgentie om samen met betrokken partners je filmtheater daadwerkelijk door te ontwikkelen tot een tot de verbeelding sprekende film-hotspot voor iedere inwoner in je stad of regio.

Filmhuizen zijn er niet enkel voor de voorstelling. Het zijn locaties voor ontmoeting, verdieping en filmvertoning. Daarvoor moet je betekenisvol zijn en iets toevoegen aan alles wat met één klik achter de computer ook te zien of te horen is. Je moet jouw (potentiële) publiek kennen en weten wat er in de gemeenschap speelt om als filmhuis ook onderscheidend en daardoor van groot belang te zijn voor je publiek.

Je ontkomt als filmhuis niet aan marktgericht werken. Het aangaan van (strategische) allianties hoort daarbij, naast het aanboren van nieuwe financieringsbronnen en optimaliseren van opbrengsten. NEXTFACTOR voelt zich als een vis in het water op het snijvlak van publiek-privaat.

  • NEXTFACTOR helpt je met het (door) ontwikkelen van de  juiste hostmanship instelling zodat je bezoekers zich thuis voelen in je filmtheater.
  • NEXTFACTOR adviseert je over het optimaliseren van je horeca inkomsten.
  • NEXTFACTOR analyseert je filmaanbod en maakt een plan van aanpak hoe je door de juiste programmering meer bezoekers kunt trekken.
  • NEXTFACTOR adviseert je op het terrein van strategische marketing met inzet van onder meer social media om tot beoogde resultaten te komen.
  • NEXTFACTOR maakt een businessplan waarin recht wordt gedaan aan de talenten die vrijwilligers inbrengen en je de juiste focus krijgt om impact te genereren bij je (potentiële) publiek.
  • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel het filmtheater aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.

Overheden en financierders stellen steeds hogere eisen aan culturele instellingen als filmtheaters. Ook op het terrein van de goverance (Governance Code Cultuur). Je krijgt ook niet meer vanzelfsprekend een ANBI status of CbF keurmerk (erkend fondsenwerver).

  • NEXTFACTOR helpt je governance op orde te krijgen.

Door de juiste setting te creëren wordt je filmtheater een échte belevingsplek en huiskamer voor je bezoekers. Denken van buiten naar binnen is daarbij essentieel. Een filmhuis optima forma is een plek waar reuring is. Een hotspot waarvan mensen een gevoel van urgentie krijgen: “daar wil ik naar toe”. Met het kittelen van alle zintuigen kun je het verschil maken. Dan heb je impact op de omgeving waarin je filmtheater opereert.

Lees in Mens & Cultuur Nieuws hoe je door inzet van de nieuwste technieken je impact als filmtheater kunt optimaliseren en andere interessante trends die van belang zijn voor jouw organisatie.