Cultureel (Historisch) Erfgoed Instellingen

Cultureel erfgoed beleefbaar maken voor het publiek

Voor het vestigingsklimaat van ondernemers en als trekker van toerisme heeft erfgoed ook een belangrijke economische waarde. Erfgoed gaat niet alleen om het behouden. Soms kan het transformeren van de erfgoed bestemmingen leiden tot nieuwe hotspots die veel mensen weet te trekken. Van sigarettenfabriek tot gemeentehuis, van bunker tot toegangspoort, van tandpasta en schoensmeer-fabriek tot innovatie en vergadercentrum, van landhuis tot theetuin.

Erfgoed kan voor een gemeente een identiteitsdrager van formaat worden die mensen samenbrengt. Een oud gebouw of een monument kan zorgen voor cohesie en worteling in een gemeenschap. Ineens wordt voor mensen de samenhang duidelijk van de omgeving waarin wordt geleefd. Daardoor krijgt erfgoed niet alleen een behoud waarde maar ook een maatschappelijke waarde. Met elkaar cultureel erfgoed beleefbaar maken voor het publiek kan als katalysator werken voor sociale innovatie.

‘Wie het heden wil begrijpen moet de geschiedenis kennen’, is een uitspraak die je regelmatig hoort. Cultureel erfgoed kan daarbij helpen. Nederland is rijk aan cultureel en historisch erfgoed. Je vindt het terug in de openbare ruimte: bruggen, steenfabrieken, forten, verdedigingsvestingen, molens, havens, kastelen. Maar ook natuurgebieden, kanalen en rivieren zijn in ons land – waarin mensen bodem hebben veroverd op het water- van belang om te weten waarom Nederland is geworden zoals het nu is. Daarnaast geven schilderijen, films, foto’s, kranten, geluidsfragmenten inzicht in hoe we ons als land hebben ontwikkeld. Dat is het materieel erfgoed. Daarnaast heeft Nederland immaterieel erfgoed: verhalen, recepten, jutten,rituelen, feesten, vieringen, specifieke ambachten (scheepvaart en jenever stoken zijn daarvan voorbeelden).

Nederland heeft veel schatten. Cultureel-, industrieel-, materieel- en immaterieel erfgoed geven inzicht in de identiteit(en) die ons land tot Nederland hebben gemaakt. Ze horen thuis in ons collectief geheugen. Maar hoe zorg je binnen de hedendaagse belevingscultuur dat deze worden gezien en in de juiste context invoelbaar voor mensen worden getoond ? Het start natuurlijk met het ontsluiten van het beschikbare materiaal. Maar dan ?

  • NEXTFACTOR adviseert cultuur (historische) instellingen bij het beleefbaar maken van ons rijke verleden. Ontsluiten van het materiaal is nog maar het begin. Het gaat om het vindbaar maken en er belevingswaarde aan te geven. Daarnaast kan door co-creatie met andere instellingen en inwoners meerwaarde worden bereikt om ons erfgoed de prominente plek in onze samenleving te geven die het verdient.
  • NEXTFACTOR geeft je inzicht hoe cultureel erfgoed zichtbaar, toegankelijk en duurzaam (houdbaar voor lange termijn) kan worden geëxploiteerd.
  • NEXTFACTOR helpt cultureel erfgoedinstellingen bij het formuleren en uitvoeren van plannen om van behoud tot activatie te komen. Immers erfgoed (bijvoorbeeld een kerk of een bunker) kan een andere bestemming krijgen, terwijl het wel als zodanig herkenbaar blijft.
  • NEXTFACTOR kan je helpen met het kiezen van de juiste strategie en deze om te zetten in acties die impact hebben.
  • NEXTFACTOR heeft kennis in huis voor  het inzetten van de nieuwste technologieën als Virtual Reality, Augmented Reality Media, spraak- en beeldherkenning, holografie en 3D-4D om meerwaarde te creëren voor je organisatie. Bedrijven die zich hiermee bezig houden maken onderdeel uit van ons netwerk. Met de laatste digitale mogelijkheden kan erfgoed zodanig beleefbaar worden gemaakt dat de geschiedenis weer tot leven wordt gebracht.
  • NEXTFACTOR kijkt verder dan de grenzen van de culturele erfgoedinstelling. Het publiek zal in toenemende mate ook thuis op de bank of in de bibliotheek als openbaar toegankelijk kenniscentrum meer achtergronden willen vergaren. Daarvoor zijn strategische allianties noodzakelijk ( publiek en privaat). Wij hebben het vermogen je hierover te adviseren zodat jouw instelling de juist co-creatie partners aan je weet te binden.
  • NEXTFACTOR kan bijdragen aan het implementeren van goed vrijwilligersbeleid. Dit zorgt ervoor dat zowel de erfgoedinstelling aan kracht wint en vrijwilligers zich daadwerkelijk betrokken voelen en niet worden gezien als een arbeidskracht waarvoor geen geld is om hem/haar te betalen.

Lees in Mens & Cultuur Nieuws hoe je door inzet van de nieuwste technieken je impact als cultureel erfgoedinstelling kunt optimaliseren en andere interessante trends die van belang zijn voor jouw organisatie.