Conclusies ‘Een beetje Toezicht bestaat niet’

Op 28 september organiseerden Cultuur+Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur de conferentie Een beetje Toezicht bestaat niet. Gastheer was Museum Het Valkhof in Nijmegen.

Na inleidingen over de Governance Code Cultuur werd duidelijk dat een beter toezicht niet zit in nog meer regels, maar in houding, in de juiste attitude en dat toezicht houden echt een vak zou moeten zijn in de cultuur sector. Juist omdat deze organisaties voor hun exploitatie van subsidies afhankelijk zijn naast inkomsten uit het eigen het eigen cultureel ondernemerschap. Verschillende cases kwamen voorbij waarin duidelijk werd dat het toezicht onvoldoende heeft gefunctioneerd. Lessons to be Learned:

  • Er moet meer diversiteit van kennis, ervaring, gender, leeftijd en culturele achtergrond komen in de raden van toekomst in de culturele sector. Daarnaast zijn veel Raden van Toezicht vaak nog gezelschap van 50+ mensen. Jonge mensen zouden met een frisse blik nieuwe vergezichten kunnen inbrengen.
  • Toezicht houden in de culturele sector is een vak. Het zou niet langer een ‘ere baantje’ moeten zijn. Om die reden zou het goed zijn als er opleidingstrajecten komen voor toekomstige leden.
  • Directies en bestuurders hebben niet of nauwelijks instrumenten om ernstige misstanden binnen hun Raad van Toezicht aan de orde stellen. Dat verdient aandacht. In de woorden van de voorzitter Jolande Sap van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur:

Er zou een college moeten komen van wijze mensen die instrumenten in handen krijgen om bij door directie/bestuur geconstateerde misstanden van een Raad van Toezicht handelend kan optreden.

Voorzitter Jolande Sap van de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Jo Houben van Cultuur+Ondernemen tekenden tijdens de bijeenkomst tevens een samenwerkingsconvenant met als doel: het verder professionaliseren van de culturele sector. Een mooie stap voorwaarts.