Bibliotheken

Hoe maak je de transformatie van bibliotheek naar openbaar kenniscentrum ?

Bibliotheken zijn druk bezig te kijken hoe zij voor de toekomst maatschappelijk relevant kunnen blijven. Dat is van belang omdat e-book reading en internet zorgen dat mensen minder vaak naar de bibliotheek gaan om een lekker boek te lenen of om hun geest te verrijken. Hoe kun je als bibliotheek mensen verleiden om fysiek naar jouw locatie te komen ? Daarvoor is nodig dat mensen je als hotspot gaan zien van leren, kennis vergaren en lekker genieten van alles dat een kenniscentrum bieden kan. Hoe maak je overgang van bibliotheek die meer biedt dan een kopje koffie bij het uitzoeken van de boeken ?

Het Beheerplan landelijke digitale openbare bibliotheek opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek biedt daarvoor handvatten. Het plan is recent door de minister van OCW is aangeboden aan de Tweede Kamer. Bibliotheken zullen transformeren tot openbare kenniscentra als ze maatschappelijke meerwaarde willen genereren.

Een Leven Lang Leren komt centraal te staan in de maatschappij. Wil je kunnen meedoen in de samenleving die steeds dynamischer en complexer wordt dan is het noodzakelijk dat je bijblijft en nieuwe kennis opdoet. Bibliotheken kunnen daarin voorzien. Maar dan zal het denken in wij zijn een gebouw waarin mensen enkel boeken en ander materiaal voor de geest kunnen lenen niet meer voldoende zijn.

Door het aangaan van de juiste allianties kunnen bibliotheken onderscheidende meerwaarde voor de samenleving creëren. Denk daarbij aan samenwerking met onderwijsinstituten, Kamer van Koophandels, Ondernemersplatformen en andere instellingen of branches. Zo zijn bibliotheken in staat weer de magneet te worden waar mensen makkelijk toegankelijk kennis kunnen en willen vergaren maar ook overbrengen. Co-creatie en co-productie zijn voor bibliotheken van groot belang.

  • NEXTFACTOR adviseert en coacht bibliotheken bij het transformatieproces naar kenniscentra.
  • NEXTFACTOR helpt bibliotheken met zowel inhoudelijke als strategische analyses. Op basis daarvan worden verschillende scenario’s uitgewerkt met als doel het bereik van je openbaar toegankelijke kennis organisatie te vergroten en daardoor een solide financiële fundament te krijgen.
  • NEXTFACTOR brengt in beeld welke allianties je kunt aangaan en hoe je deze daadwerkelijk succesvol werkbaar vorm kunt geven.
  • NEXTFACTOR biedt zijn diensten aan als intermediair tussen allen betrokken partijen
  • NEXTFACTOR begeleidt je bibliotheek bij het implementeren van een goed vrijwilligersbeleid op basis van de 6B strategie (bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen).