Bibliotheken moeten digitaal het verschil maken en zich omvormen tot Kenniscentra

Op 8 augustus heeft minister Bussemaker van OCW het ‘Beheerplan landelijke digitale openbare bibliotheek’ van de Koninklijke Bibliotheek aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de KB voor de in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) bepaalde taak:

‘ Het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek ’.

In de visie van NEXTFACTOR ontkomen bibliotheken er niet aan zichzelf te transformeren. Bovenregionaal samenwerken hoor daarbij. Daarnaast zullen bibliotheken  door in co-creatie met andere instellingen het verschil kunnen maken voor mensen. Je kunt daarbij denken aan samenwerking aan te gaan met de Kamer van Koophandel, Scholen voor de Kunst, Ondernemersplatformen en onderwijsinstellingen. Door co-productie ontstaan lokale laagdrempelige kenniscentra die belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in staat is om een Leven Lang te Leren. Noodzakelijk in een tijdgewricht waarin de samenleving dynamischer en complexer wordt in een wereld die door nieuwe technologische mogelijkheden exponentieel snel verandert.

Gemiddeld wordt door gemeenten  per inwoner een bibliotheek voor € 23,93 gesubsidieerd. Eindhoven loopt wat betreft subsidiëring van de bibliotheek flink uit de pas met het landelijke gemiddelde, blijkt uit het jaarverslag, waarin cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden geciteerd. Per inwoner gaat er in Eindhoven jaarlijks 14,51 euro naar de bieb, iets meer dan de gemeente Barneveld. Daarom loopt het in Eindhoven het momenteel mis bij de bibliotheek, schrijft het Eindhovens Dagblad. Belangrijkste oorzaak voor het grote verlies is de forse verlaging van de gemeentelijke subsidie, zo blijkt uit de toelichting. Die verlaging werd pas bekend nadat de begroting was vastgesteld, waardoor deze niet meer kon worden verwerkt. De subsidie werd eind 2015 verlaagd met 848.000 euro, tot een bedrag van 4,1 miljoen euro.

NEXTFACTOR staat voor cultureel ondernemerschap die écht maatschappelijke meerwaarde creëert. Dat wordt ook steeds meer van belang voor onze Kenniscentra van de Toekomst: onze huidige Bibliotheken.