Verdiepen

Vergroot je kennis waardoor je weet wat er speelt

NEXTFACTOR schrijft of verwijst regelmatig naar een artikel waarin fundamentele thema’s aan de orde komen en die aandacht verdienen

 

  • Toezicht in de cultuursector na de crisis toont hoe de instelling van de Governance Code Cultuur en de financiële crisis een grote invloed behoren te hebben op het functioneren van leden van de Raad van Toezicht. Bestuurskundige Willem van Oppen schreef het stuk voor het Nationaal Register.

 

  • Onderwijs is cruciaal voor de transitie van de samenleving en economie, zo stelt transitie expert Jan Rotmans tegenover Bloovi. De wereld verandert om ons heen verandert heftig en stormachtig. Als het onderwijs niet snel drastisch verandert heeft dat grote gevolgen voor onze samenleving zo stelt de professor verbonden aan de Erasmus Universiteit.