Strategische Marketing

Zorg dat je wordt gezien en gewaardeerd door een onderscheidend verhaal

Als organisatie wil je graag dat wat je te bieden hebt snel wordt gevonden door jouw klanten, bezoekers, gebruikers. Zonder de juiste marketing lukt dat niet. Ook mond tot mond reclame is marketing. De tijd dat je bijvoorbeeld als museum je deuren maar open hoefde te doen om publiek te trekken ligt achter ons. Mensen krijgen meer dan 3000 informatie prikkels per dag.

Hoe kun je als organisatie opvallen in de maalstroom van berichten die een mens tot zich neemt via de social media, televisie, radio en uit gesprekken met anderen ?

De juiste marketing moet volledig in lijn zijn met wat de organisatie is. Doe jij jezelf via marketing anders voor dan je in werkelijk bent als organisatie, dan zul je mede door de maalstroom van informatie en reviews snel door de mand vallen. Marketing gaat dus ook over vertrouwen. Bij een goed strategisch organisatieplan hoort ook een goed plan van aanpak voor de marketing waarin zowel de strategische doelen en daaruit voortkomende tactische en operationele doelstellingen worden vastgesteld.

Strategisch Marketing Niveau

Het Strategisch Niveau is het meest abstract van de drie niveaus. Op dit niveau gaat het over de lange termijn en hoort parallel te lopen aan het organisatiebeleid. Vanuit marketing-oogpunt gaat communicatie over de P van Promotie, op strategisch niveau gaat het dan om branding, met andere woorden: merken bouwen. Communicatie op strategisch niveau gaat over het creëren van een imago, door het beïnvloeden van de bestaande identiteit naar de gewenste identiteit van de organisatie.

 • NEXTFACTOR adviseert organisaties om vanuit de integrale organisatie strategie te komen tot een passende en haalbare integrale marketing strategie.
Tactisch Marketing Niveau

In de marketing gaat het op tactisch niveau  over een campagne: een mix van middelen en activiteiten die worden ingezet om op een vooraf vastgesteld moment een vooraf vastgesteld effect te behalen. Daarbij horen afspraken over de:

 • Bereiksdoelstellingen
 • Procesdoelstellingen
 • Effectdoelstellingen

Op tactisch niveau wordt ook het creatief marketing concept vorm gegeven.

Het creatief concept moet de ontvanger activeren en daarvoor moet het voldoen aan de 3 A’s.

 • Authentiek ?         Past het concept bij het merk, de merkwaarden, de identiteit ?
 • Aantrekkelijk ?    Communiceert het concept een relevante belofte op een voor de ontvanger aansprekende manier ?
 • Afwijkend ?           Kan het concept tussen campagnes van concurrenten een heldere eigen positie voor zich opeisen ?

Wat is het verhaal van jouw organisatie ? Ook deze vraag wordt op het Tactisch niveau marketing beantwoord. Het verhaal moet het gewenste DNA van de organisatie in zich hebben maar wel organisch voortborduren op de geschiedenis (waar je vandaan komt). Het gaat om Storytelling van je organisatie. Deze heeft mits goed uitgevoerd veel invloed zowel intern als extern. Door storttelling kom je tot een beschrijving van de kernpunten (de essentie) van de organisatie in de vorm van een verhaal van plusminus 400 tot 600 woorden. Zo’n verhaal is opgesteld om de identificatie van de eigen medewerkers met de organisatie te vergroten en om het bedrijf succesvol te kunnen positioneren ten opzichte van andere aanbieders.

 • NEXTFACTOR geeft advies en verzorgt workshops om tot een gedragen verhaal en daaraan gerelateerde doelstellingen te komen.
Operationeel Marketing Niveau

Wat ga je doen op korte termijn met je marketing ? Het gaat over het hier & nu. Om concrete producten en acties. Cruciaal in de marketing, want als je in het hier & nu de aandacht kwijt raakt, of (per ongeluk) de verkeerde boodschap overbrengt, ontstaat er een probleem op tactisch en strategisch niveau.

Op Operationeel Niveau zijn vragen aan de orde als:

 • Hoe kan ik free publicity genereren ?
 • Welke mix van reclame inkoop zet ik in om de juiste doelgroep te bereiken ?
 • Wat doe ik wel/niet op social media en on-line ?
 • Hoe benoem ik wanneer een campagne of inzet op Operationeel niveau wel/niet succesvol is ?

Het eindresultaat is een operationeel activiteitenplan om jouw marketingstrategie in de praktijk te brengen. Met de kleine operationele stappen die je neemt, werk je aan een groter doel beschreven in de strategie. Als je deze drie beslissingsniveaus op de juiste wijze inzet, kun je consistent werken aan een solide organisatie gericht op de lange termijn.

 • NEXTFACTOR helpt je bij het maken van de onderscheidende marketingmix waardoor je als organisatie de juiste impact kunt genereren.