Strategische Management

De juiste strategie kiezen gaat niet vanzelf

Een strategie is het vastleggen van de route die de organisatie heeft gekozen om zijn doelen en ambities te realiseren. Daarmee is de strategie ook het ijkpunt geworden bij elke beslissing die wordt genomen. De krachten in de organisatie worden gemobiliseerd en met gebundelde kracht kun je doelen effectiever halen. Het gaat om lange termijn denken.

NEXTFACTOR adviseert mede op basis van onderstaande vragen hoe je het best tot de juiste strategie komt. Hierdoor ben je in staat als organisatie meer impact te genereren.

 1. Wat is er aan de hand dat jullie nu een vraag hebben, of dat je onrustig bent?
 2. Wat doen jullie? Of anders gezegd: wat is jullie bestaansrecht; wat ben je eigenlijk; in welke branche zit je daadwerkelijk?
  De volgende hulpvragen helpen daarbij: wat voor voordeel bied je aan de klanten, bezoekers, afnemers; welke doelgroep(en) bedien je; hoe produceer je eigenlijk de toegevoegde waarde die je levert; hoe ga je deze toegevoegde waarde omzetten in (maatschappelijke en financiële) winst; hoe positioneer je de organisatie in de markt; waarmee overtroef je de concurrentie?
 3. Wat willen jullie? Wat is je ambitie?
  Deze vraag zet de kaders waar jullie zelf naar toe willen. Antwoord op deze vraag geeft inzicht in: waarop jullie jezelf willen richten; waarmee je toegevoegde waarde gaat leveren; hoe je wil dat anderen jullie zien.
 4. Waarom komen klanten, bezoekers, afnemers bij jullie? Wat maakt je bijzonder? Wat zet voor jou de wereld op zijn kop? Wat is er in de omgeving aan de hand waarmee je rekening moet houden? Het antwoord op deze vraag geeft aan wat er in de buitenwereld gebeurd en dus waarmee de organisatie te maken krijgt. Vaak zit de aanleiding om opnieuw naar de strategie te kijken hierin opgesloten. Daarnaast is er naast deze aanleiding vaak nog meer aan de hand waarmee je ook rekening kan of moet houden.
 5. Waarmee wordt in de organisatie de toegevoegde waarde geleverd die jullie klanten zien als onderscheidend en waardevol?
 6. Waar staan jullie nu ten opzichte van je doelen?
 7. Wat zijn jullie sterke punten? Vanuit het inzicht in de stand van de organisatie (waar loopt het en waar niet) werken je toe aan een overzicht met Sterke Punten. Niet alles wat goed gaat is ook meteen een
 Sterk Punt voor de organisatie.
  Een paar Sterke Punten waar het vooral om draait:
  Vaardigheden: de dingen die de organisatie goed kan, maar niet uitzonderlijk is voor de doelgroep (je moet het kunnen en vertellen, maar het geeft geen voordeel ten opzichte van de concurrentie).
  Sterke vaardigheden of sterktes: dit is het overzicht van dingen waarin de organisatie goed is (beter dan de concurrentie).
  Fundamentele Sterktes: dit zijn die sterktes waar de organisatie onderscheidend mee is en die op langere termijn houdbaar zijn in de markt (en
 dus een concurrentie voordeel geven).
  Remmende vaardigheden: dit zijn die zaken waarin de organisatie goed is maar die geen investeringen meer behoeven.
 8. Welke keuzes brengen jullie het beste/snelste naar de stip op de horizon?
 9. Hoe kunnen jullie sterke punten je helpen om die stip te bereiken?
 10. Welke zwakke punten houden je daarbij tegen en moeten jullie oplossen om op weg te gaan naar de stip op de horizon?

De stip op de horizon wordt duidelijk. Maar wat dan ?

Van Strategie naar Tactisch handelen en Operationaliseren van processen

Als eenmaal de strategie is bepaald komt het tactisch management om de hoek kijken. Dat is gericht op het realiseren van de financiële en niet- financiële doelstellingen van een organisatie. Het formuleert daarvoor middelen en wegen om doelstelingen op korte en middellange termijn te realiseren. Waar bij kostenmanagement de nadruk ligt op de kosten – de input, ligt bij tactisch management de nadruk op het realiseren van de beoogde doelstellingen – de output. Hierbij komen vragen aan de orde als: ‘ga ik met partners samenwerken, en zo ja met welke partners ?’ Het gaat om keuzes maken hoe je als organisatie je doel wilt bereiken. Dit is middellange termijn denken.

NEXTFACTOR helpt je met het omzetten van een strategie in tactisch beslissingen. Het is belangrijk dat de strategische doelstellingen op lange termijn aansluiten op de doelstellingen op korte en middellange termijn van het tactisch management, die op hun beurt weer aansluiten op de operationele activiteiten. Hierbij gaat het dus om de vraag hoe je alle keuzes die op strategisch en tactisch niveau zijn gemaakt vervolgens operationeel gaat aanpakken. Daarbij komt het aan op de daadwerkelijke uitvoering, het dagelijkse werk. Dit is het korte termijn denken en handelen. Ervaringen opgedaan in het operationeel gedeelte van een organisatie kunnen weer van invloed zijn op de tactische keuzes en zelfs op de strategie.

NEXTFACTOR adviseert en ondersteunt je organisatie om te komen tot een heldere strategie die tactisch vertaalt kan worden en daadwerkelijk optimaal kan worden geoperationaliseerd.

NEXTFACTOR implementeert een navolgbaar systeem om te zorgen dat jouw strategie naadloos aansluit op de tactische en operationele doelstellingen, en tegelijkertijd relevante informatie input levert voor het vormgeven van de juiste strategie.