Quick Scan of Total Scan maken

Je weet dat er iets niet goed gaat, maar waar zit het lek ?

Als organisatie loop je er tegenaan dat je strategie niet werkt. Maar waar zit nu precies het probleem ?

Een Quick Scan kan snel het lek boven brengen. Een Total Scan zorgt ervoor dat je nog dieper graaft en daardoor antwoord krijgt op de eigenlijke vraag die schuil gaat achter de eerste vraag.

Quick Scan

Heb je vragen als:

‘Hoe kan ik de lange termijn doelstellingen van mijn 
organisatie alsnog halen ? 
’

‘Hoe kan ik mijn 
organisatie aanpassen of groeien binnen de context van de bestaande situatie in de samenleving of markt ?’

‘Hoe kan ik betere resultaten behalen op korte termijn ?’

Door een Quick Scan krijg je een doorzicht van de situatie en kom je tot alternatieve strategieën. Je krijgt zicht op welke aanpassingen nodig zijn om tot het beoogde resultaat te komen.

 • NEXTFACTOR analyseert je organisatie vanuit verschillende invalshoeken: operationeel, organisatie inrichting en cultuur, financieel, marketing en ketenpartners. Praktische haalbaarheid en navolgbaarheid staan in de analyse centraal.
 • NEXTFACTOR stelt een op maat gesneden vragenlijst op die inzicht geeft hoe de verschillende belanghebbenden kijken naar het probleem dat vlot getrokken moet worden.

De Quickscan biedt je inzicht in:

 • De overeenkomst tussen inkomstenmodel en strategie.
 • Focus op de zaken waar je organisatie goed in is en waar je minder goed scoort.
 • Zicht op betere prestaties en resultaten.
 • Een stappenplan met actiepunten om aan de slag te gaan.

Total Scan

Heb je vragen als:

‘We doen het nu goed, maar is het ook houdbaar op langere termijn ?’

‘Wat zijn de macro (maatschappij al geheel) , meso (branche en omgeving waarin je werkt) en micro (organisatie niveau) ontwikkelingen die van invloed zijn op onze strategie ?’

‘Wat moeten we doen om daadwerkelijk relevant te blijven en (maatschappelijke) waarde  te creëren ?’

Door een Total Scan krijg je inzicht op wat er mogelijk is in de toekomst en op welke wijze je kunt wenden om toekomstbestendig succesvol te opereren. De uitkomsten maken niet zelden duidelijk dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk zijn om vorm te geven aan de missie waar jou organisatie voor staat.

 • NEXTFACTOR analyseert op macro, meso en micro niveau de invloeden die bepalend zijn voor je organisatie. Daarvoor maken we gebruik informatie die van bronmateriaal, diepte interviews en vergaande omgevingsanalyses.
 • NEXTFACTOR komt met een diepgaande voor alle betrokkenen navolgbare analyse en oplossingsrichtingen. Verschillende scenario’s worden in kaart gebracht op basis waarvan onderbouwde besluitvorming kan plaats hebben.

De Total Scan biedt je inzicht in:

 • Mogelijkheden voor een nieuwe strategie en de gevolgen daarvan op tactisch (met welke samenwerkingspartners) en operationeel (organisatie) niveau.
 • Hoe je de organisatie zo kunt vormgeven dat deze permanent wendbaar is in een tijd waarin de maatschappij complexer wordt en de behoeften van je klanten permanent aan verandering onderhevig zijn.
 • Welke maatregelen nodig zijn om (maatschappelijk) waarden gedreven het verschil te maken.