Faciliteren aanvragen additionele gelden (fondsen en andere subsidie verleners)

Weten hoe je aanvullende financiering kunt krijgen is een kunst

In de praktijk blijkt dat het aanvragen van aanvullende financiering of subsidies voor kleine en middelgrote instellingen in de culturele en museale sector geen sinecure is. Je moet de weg weten, veel digitale hobbels nemen en het juiste netwerk hebben. Daarvoor is niet iedere organisatie, instelling of initiatiefnemer voor geëquipeerd.

  • Hoe schrijf je zodanig een voorstel dat een fonds of andere subsidieverlener jouw organisatie of plan serieus neemt en subsidie geeft?
  • Hoe maak je de vertaalslag van je artistieke doel naar een organisatie die van alles van je wil weten voordat je echt in aanmerking komt om boven op het stapeltje te komen om jouw idee, instelling of organisatie additioneel geld krijgt en het daadwerkelijk kunt realiseren?

Voor veel organisaties is dit een zodanig probleem dat zij de moeite niet eens nemen om een aanvraag te doen. Dat is zonde. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Maar dan moet jouw doel wel passen in de missie die een subsidieverlener of fonds hanteert.

  • NEXTFACTOR geeft je inzicht in bij welke subsidiegever je de meeste kans van slagen hebt.
  • NEXTFACTOR helpt je met het maken van een solide subsidie aanvraag en staat je indien nodig bij in de gesprekken die je aangaat met een fonds of andere subsidieverlener.
  • NEXTFACTOR  is intermediair tussen subsidie aanvrager en subsidie gever. Wij spreken de taal van de (commerciële) fondsen en de taal van de culturele sector. Dat helpt partijen om met elkaar dromen te verwezenlijken die bij zowel de culturele instelling als voor de subsidieverlener leven.