EveryOneConnected.nl

Oplossingsrichtingen delen

NEXTFACOR ontwikkelt momenteel een discussie- en kennisoverdracht platform EveryOneConnected.nl. Dit platform gaat de mogelijkheid geven om met elkaar onderscheidende visies en mogelijke oplossingsrichtingen te delen voor belangrijke maatschappelijke thema’s  als Mens & Cultuur, Mens & Media, Mens & Onderneming, Mens & Ondernemen, Mens & Zorg, Mens & Mobiliteit, Mens & Omgeving, Mens & Arbeid.

Kennis delen is in de visie van NEXTFACTOR van belang om een Leven Lang Leren mogelijk te maken voor iedereen. Je moet kunnen leren ongeacht je besteedbare budget. Dat is van belang in een tijd waarin de samenleving steeds dynamischer en complexer wordt, in een wereld die door nieuwe technologische mogelijkheden exponentieel snel verandert.