Crossmediale Media

Hoe kom je van beleving naar betekenisvolle informatie bereikbaar 24/7 ?

Iedereen kan tegenwoordig zijn eigen mediakanaal beginnen. Professionele media organisaties staan onder druk. De tendens is dat het aantal abonnees of leden gestaag daalt. Van lokale media organisatie tot aan de New York Times, ieder is op zoek naar nieuwe manieren om publiek aan zich te binden. Crossmediaal werken wordt gemeengoed. Print, Video en Audio zijn niet langer gescheiden werelden. Ze worden allen een media organisatie die hun eigen publiek optimaal willen bereiken.

Zodra meerdere media worden ingezet in het overbrengen van een boodschap of verhaal dringt de vraag zich op naar de orkestratie van de verschillende media:

  • Welke content op welk medium?
  • Hoe verhouden de verschillende media zich tot elkaar?
  • Waar is onderlinge versterking mogelijk?
  • Welke eigenschappen van de verschillende media worden gebruikt in relatie tot de doelgroep?

Deze vragen (en de antwoorden daarop omgezet in actie) zijn onvermijdelijk geworden voor een media organisatie. Immers door de ontwikkeling van (mobiele) internet is ons communicatiegedrag significant verandert. NEXTFACTOR heeft 20 jaar succesvol ervaring met crossmediaal werken en het lanceren van nieuwe onderscheidende applicaties en vormen om een verhaal (interactief) te maken.

Lineaire televisie en radio zijn nog steeds relevant. Maar de impact verandert snel omdat deze wordt aangevuld en gedeeltelijk vervangen door non-lineaire social media en andere mediakanalen (VOD) die ieder soms hun eigen bubbel kunnen creëren. Van persoonlijke vriendschappen tot politieke verkiezingscampagnes, van educatie tot informatiestromen, ze worden allen gekenmerkt door een complexe interactie tussen verschillende media die door hun eigen specifieke dynamiek steeds meer invloed hebben. Door de veelheid van van gratis toegankelijke informatie is voor veel mensen niet langer duidelijk wat fake nieuws is en wat betrouwbare informatie is. Duidelijk waarneembaar is dat de samenleving zich ontwikkelt van een belevingseconomie naar een betekeniseconomie. De vraag naar onderscheidende informatie die daadwerkelijk waardevol is, zal gaan toenemen. Interactiviteit en overal benaderbaar zijn daarbij van groot belang. Van Unique Selling Point naar Unique Sharing Point.

NEXTFACTOR maakt een plan van aanpak dat je onderscheidend maakt van User Generated News.