Coaching in Leiderschap

Hoe zorg je dat je effectief kunt sturen en leidinggeven ?

‘ It’s lonely at the top ‘ een typering waarin menig directeur en bestuurder zich in herkent. In de dagelijkse praktijk nemen 20 procent van de thema’s die op tafel voorliggen 80 procent van de tijd in. Het gebeurt zonder dat je het echt in de gaten hebt. Je was met een heldere focus aan de slag gegaan. In de weerbarstige praktijk blijkt dat je alle zeilen moet bijzetten om niet af te varen van de doelen die je samen met de organisatie wilt bereiken. Hoe kun je daarin verandering aanbrengen ?

  • NEXTFACTOR heeft veel ervaring en kennis in huis om directeuren en (politiek) bestuurders door coaching in hun kracht te zetten.
  • NEXTFACTOR coacht leiders die meer impact willen genereren.
  • NEXTFACTOR helpt je met welke leiderschapsstijl op welk moment kan of moet worden ingezet: situationeel bepaald leiderschap.

Als Raad van Toezicht heb je net een nieuwe directeur/bestuurder benoemd voor je organisatie. Er moet in de visie van de leden van de RvT veel veranderen. Natuurlijk dienen de toezichthouders als klankbord voor de kersverse directeur/bestuurder naast dat zij het beleid controleren. Maar hoe kun je dat nu het best doen ?

  • NEXTFACTOR adviseert leden van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur hoe je bij benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder deze optimaal kunt faciliteren. Hierdoor kan de nieuwe leider zo snel mogelijk op de goede wijze vorm kan geven aan de geformuleerde uitgangspunten.

Omgevingssensitiviteit van cruciaal belang

De omgeving waarin een directeur en (politiek) bestuurder moet opereren wordt steeds complexer. Verschillende stakeholders hebben invloed op het functioneren van een directeur en (politiek) bestuurder. Het vraagt veel van iemand die leiding geeft om alle belangen op de juiste waarde te schatten en een plek te geven. Het is de tango dansen en tegelijkertijd verschillende bordjes in de hoogte houden. Een ware balanceerkunst met als doel de organisatie of het voorgenomen beleid succesvol te maken.

  • NEXTFACTOR helpt leiders op de juiste wijze effectief te navigeren en sturen.

In het artikel De eerste 90 dagen als leider in een nieuwe organisatie heeft NEXTFACTOR al vast een paar valkuilen op een rij gezet en reikt een aantal oplossingen aan.