Optimaal impact in tijden van verandering

NEXTFACTOR geeft je advies over het inrichten van de organisatie zodat je in staat bent mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen die zich in sneltreinvaart aandienen. De roots van ons organisatie adviesbureau liggen in de culturele- en mediasector. Founder is Martin Fröberg MBA. Door zijn journalistieke achtergrond en bedrijfskundige expertise is hij in staat met zijn prikkelende vragen thema’s waarmee organisaties worstelen snel te doorgronden en oplossingen aan te dragen die impact hebben.

Martin Fröberg heeft hart voor de culturele, museale, crossmediale en non-profit sectoren. Hij heeft passie voor geschiedenis in de context van het heden en de toekomst, sociaal maatschappelijke vraagstukken en effectief opereren in complexe arena’s. Ondernemerschap, efficiënte bedrijfsvoering, integer handelen en relevante maatschappelijke waarde toevoegen aan de samenleving kunnen in zijn visie hand in hand te gaan binnen een organisatie. De menselijke maat hanteren maakt vooruitgang mogelijk.

NEXTFACTOR helpt je met het uitstippelen van een strategie die het juiste effect genereert. We zijn de schakel tussen zelfstandige professionals die werken volgens de laatste inzichten en op hun vakgebieden dus altijd up-to date zijn. NEXTFACTOR is in staat de juiste analyses te maken die het organisaties en mensen mogelijk maken acties te genereren die zorgen dat je met elkaar het beoogde resultaat daadwerkelijk kunt behalen.

NEXTFACTOR durft vraagtekens te plaatsen. Juist ook bij de meest vanzelfsprekende zaken. Dan zie je ruimte, vrijheid en bovenal mogelijkheden. Organisaties die geloven dat een succesvolle geschiedenis hen beschermt tegen de technologische en maatschappelijke veranderingen raken uit koers. Is het tijd voor jouw organisatie om te wenden zodat je aansluiting houdt op de rikketik van de samenleving ?

Worstelt jouw organisatie met één of meerdere van onderstaande vragen:
 • Hoe zorgen wij dat de medewerkers wendbaar worden en in hun kracht komen te staan?
 • Hoe gaan wij en met welke middelen onze organisatie toekomstbestendig vorm geven?
 • Hoe zorgen wij voor een excellente beleving bij bezoekers en afnemers van mijn diensten en producten?
 • Welke nieuwe technologieën zijn wel of niet relevant voor onze organisatie om zich mee te onderscheiden?
 • Je hoort over betekeniseconomie, maar wat is dat eigenlijk en welke rol kan onze organisatie daarin spelen?

Organisatie adviesbureau NEXTFACTOR zorgt dat je optimaal resultaat genereert in een snel veranderende wereld

Tijd om in de spiegel te kijken ?

Wil je succesvol blijven als organisatie dan ontkom je er niet aan na te denken over welke behoeften je bezoekers hebben in de toekomst. De volgende vraag zal relevant worden: hoe organiseren en positioneren wij onze organisatie zodanig voor ons beoogd publiek dat deze daadwerkelijk voor hen (maatschappelijke) relevante waarde toevoegt ?

Door even afstand te nemen ontstaan nieuwe inzichten.

Het gaat niet langer alleen om het Unique Selling Point van je organisatie, maar ook om welk Unique Sharing Point je hebt te bieden. Dat zal mede je toegevoegde (maatschappelijke) waarde bepalen. 

Martin Fröberg MBA

Organisatie Adviesbureau NEXTFACTOR zorgt dat je klaar bent voor de toekomst

NEXTFACTOR maakt onderdeel uit van de netwerksamenleving. Wij hebben gedegen bedrijfskundige kennis en ervaring in huis naast creatieve denkkracht. De situatie van nu en de te verwachte ontwikkelingen naast de specifieke context zijn leidend voor ons. NEXTFACTOR kijkt integraal naar het vraagstuk dat jij op tafel legt en zorgt dat je op tijd bent met wenden om optimaal (maatschappelijke ) waarde te genereren.

 • NEXTFACTOR is partner voor directies, bestuurders en toezichthouders die staan voor strategisch complexe vraagstukken die vlot getrokken moeten worden.
 • NEXTFACTOR geeft advies hoe je veranderkracht kunt organiseren om optimaal te presteren in een samenleving die wil zien wat jouw (maatschappelijke) meerwaarde is.
 • NEXTFACTOR helpt je met het beschrijven van mogelijke toekomstscenario’s. Op basis daarvan kunnen significant betere besluiten worden genomen zodat je organisatie impact krijgt.
 • NEXTFACTOR komt snel en zorgvuldig tot een heldere analyse en met concrete oplossingsrichtingen.
 • NEXTFACTOR geeft advies bij het implementeren van een (klanten) waardengestuurd verdienmodel.
 • NEXTFACTOR zorgt door het aanbieden van op maat gesneden sessies en degelijke analyses dat je de juiste koers kunt uitstippelen en daardoor klaar bent voor de wereld van morgen.
 • NEXTFACTOR werkt samen met geselecteerde partners en professionals die door hun expertise en mensgerichtheid het onderscheidend verschil kunnen maken voor je organisatie. Creativiteit is integraal onderdeel van ons denken en handelen. Hierdoor zijn wij in staat compleet geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. Van missie en strategie ontwikkeling, de stip op de horizon bepalen tot conceptontwikkeling, implementeren van nieuwe (bedrijfs)processen, alliantievorming en strategische marketing.
Organisatie adviesbureau NEXTFACTOR is je partner in een wereld die verandert

Het technologisch klimaat wijzigt ons leven indringend. We zijn op weg naar een wereld waarin machines en software kunnen analyseren, optimaliseren, voorspellen, individueel maatwerk leveren, digitaliseren en automatiseren. Dankzij de technologische ontwikkelingen en toenemende data die daaruit voortkomt zijn we in tot veel meer in staat. Dat betekent wel dat we met elkaar de zorg hebben dat de technologie voor ons als mens werkt en niet andersom.

NEXTFACTOR geeft je advies hoe jouw organisatie kan worden versterkt en verbeterd. Hierdoor kun je optimaal presteren in een maatschappij die snel transformeert. In die samenleving zal het begrip betekenisvol zijn een centrale rol opeisen. Betekeniseconomie: een economie die alles en iedereen versterkt en verbetert.

Transformeren gaat niet vanzelf

Mensen en organisaties gaan zich op een andere wijze organiseren en hun perspectief vormgeven. Voor de één een uitdaging, terwijl de ander zich hierdoor onzeker gaat voelen. Het is eigen aan een transformatie proces. De veranderingen in onze maatschappij stellen nieuwe eisen aan mensen en organisaties.

Wendbaar en weerbaar worden zorgt voor veerkracht

Het gedrag, de verwachtingen en drijfveren die mensen en organisaties hebben veranderen door onder meer de nieuwe technologische mogelijkheden die zich aandienen. Op iedere plek en op ieder moment van de dag willen we kunnen communiceren met de organisatie die ons datgene kan leveren wat wij graag wensen.

Mensen en organisaties verwachten dat je betrouwbaar bent in wat je te bieden hebt en transparantie in je handelen. Dat vereist de juiste strategie met als doel hen voor langere tijd aan je te binden. De wijze waarop je de organisatie vormgeeft en hoe je deze positioneert zal van groot belang zijn bij het genereren van impact in een samenleving die exponentieel snel transformeert.

In de visie van NEXTFACTOR vormen mensen de organisatie. Zij maken met elkaar vooruitgang mogelijk doordat ze de mogelijkheid krijgen een Leven Lang te blijven Leren.